Ydelse Pris
Motorattest 625 kr.
Privatkonsultation, sygesikring grup. 4 600 kr.
Privat Telefonkonsultation 150 kr.
Mulighedserklæring 500 kr.
Frihåndsattest til arbejdsgiver vedr. sygefravær 500

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Spørg hos lægerne om disse priser.

Ved arbejdsgiverbetalte og lignende attester skal betales med mobilepay eller kontanter i klinikken før attest kan udleveres.