Vi
følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedr. afhængighedsskabende 
medicin.

Det har
følgende betydning for vores patienter:

 • Vi opstarter meget sjældent patienter i vanedannende medicin, – og helst
  kun i en meget kort periode
 • Man kan ikke forny recepter via vores e-portal eller telefonisk på
  vanedannende medicin
 • Vi fornyr kun vanedannende medicin ved en konsultation i Lægehuset (kan
  foregå hos vores sygeplejersker)
 • 1 gang om året skal alle patienter, som får vanedannede medicin, til en
  samtale om medicinen hos sin faste læge i Lægehuset
 • Undtaget fra ovenstående er kun patienter, som er meget gangbesværet/sengeliggende
  eller får medicin udleveret af hjemmeplejen.

Afhængighedsskabende
medicin er f.eks; sovemedicin, stærkere smertestillende indeholdende morfica,
ADHD medicin.

Link til Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om vanedannende medicin:


§ 2.2.1 Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler
skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation,
således at læge og patient har mulighed for at drøfte behandlingen og risikoen
for afhængighed af midlerne. Konsultationen må ikke finde sted over internettet
eller per telefon.”